Фотоальбом

Конференції та презентації

Відбулась презентація збірника «Биківня – від території смерті до місця пам’яті»

24 червня 2022 року відбулась презентація збірника наукових статей «Биківня – від території смерті до місця пам’яті». Співорганізаторами заходу виступили Національний історико-меморіальний заповідник «Биківнянські могили», Інститут історії України НАН України, Головна редколегія науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією».

Детальніше »

Науковці Заповідника взяли участь у міжнародній науковій конференції «Биківня – від території смерті до місця пам’яті».

3 вересня 2021 року в приміщенні Інституту історії України НАН України відбулась наукова конференція, присвячена 20-річчю заснування Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили». Співорганізаторами заходу, крім Заповідника, виступили Інститут історії України НАН України, Український інститут національної пам’яті та Галузевий державний архів Служби безпеки України. В роботі конференції, що проходила в змішаному форматі, взяли участь понад 40 науковців з різних міст України, а також Польщі.

Детальніше »

Науковці Заповідника взяли участь у конференції, присвяченій Великому терору

21-22 червня 2018 р. у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулась Міжнародна наукова конференція «Великий терор 1937-1938 р.: філософія й інструменталізація, жертви й виконавці, осмислення й історична пам'ять». Вона об’єднала науковців з різних місті України (Київ, Одеса, Миколаїв, Рівне, Полтава), а також Литви. У роботі конференції взяли участь науковці Заповідника, з доповідями виступили заступник генерального директора з наукової роботи Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили» Тетяна Шептицька, вчений секретар Заповідника Валерій Філімоніхін, науковий співробітник Микола Бривко.

Детальніше »

Новини

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі круглого столу

02.06.2023

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі круглого столу

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК «БИКІВНЯНСЬКІ МОГИЛИ» Інститут історії України НАН України УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМЯТІ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі круглого столу «Лесь Танюк – охоронець історичної пам’яті» (до 85-річчя з дня народження режисера-шістдесятника, громадського і політичного діяча), який відбудеться 28 вересня 2023 року.

Тематика круглого столу:

  • Творчий шлях Леся Танюка і його вплив на українське мистецтво;
  • Лесь Танюк як один із першовідкривачів Биківнянської трагедії;
  • Внесок Леся Танюка в процеси деколонізації та декомунізації України;
  • Громадська та політична діяльність Леся Танюка.

Для участі просимо до 15 вересня 2023 р. надіслати заповнену анкету учасника (зразок подано нижче) на електронну адресу оргкомітету bykivnia-conf@ukr.net із зазначенням теми листа «Лесь Танюк – охоронець історичної пам’яті».

ЗАЯВКА

на участь у круглому столі «ЛЕСЬ ТАНЮК – ОХОРОНЕЦЬ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ» (до 85-річчя з дня народження режисера-шістдесятника, громадського і політичного діяча)

Прізвище,ім’я______________________________________________________

Місце роботи______________________________________________________

Посада____________________________________________________________

Науковий ступінь___________________________________________________

Вчене звання_______________________________________________________

Адреса____________________________________________________________

Телефон___________________________________________________________

E-mail_____________________________________________________________

Назва  виступу_______________________________________________________

Умови участі у круглому столі:

Всі витрати щодо відрядження (проїзд, проживання, харчування тощо) здійснюються учасником за власний рахунок або за кошти організації, яка його відрядила.

Вимоги до оформлення матеріалів:

•  наукові повідомлення учасників можуть надсилатися  як тези або як стаття, які будуть надруковані у збірнику наукових праць.

  • доповідь повинна бути науковим дослідженням на актуальну тему; матеріали подаються у електронному варіанті у форматі doc. або редактор Microsoft Word;
  • обсяг тексту тез до 5 сторінок формату А-4;
  • до наукових повідомлень аспірантів, здобувачів та студентів додається рецензія наукового керівника або витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію до друку.

• обсяг статті до 0,5-1 др. арк. із пробілами, в текстовому редакторі WORD (розширення .doc, .docx); формат А-4, поля 20/20/20/20 мм, шрифт Times New Roman 14, інтервал – 1,5.

• ініціали та прізвище автора (співавторів), e-mail автора та ORCID ID подаються в правому верхньому куті сторінки. З наступного абзацу по центру – назва доповіді великими літерами. Через 2 інтервали по ширині листа – текст.

До статті обов’язково додаються: шифр УДК; переклад назви статті англійською мовою, розширені анотації (близько 500 др. знаків) українською та англійською мовами; ключові слова українською та англійською мовами. За наявності ілюстрацій, вони подаються в електронному варіанті з роздільною здатністю не менше 300 dpi.

Посилання автоматичні підрядкові, оформляються відповідно до стандарту ДСТУ 8302:2015.

Звертаємо увагу авторів на необхідність кваліфікованого перекладу анотації та назви статті англійською мовою («машинний» переклад не допускається).

Контактна інформація:

Адреса: Київ, вул. Липська, 16, Національний історико-меморіальний заповідник «Биківнянські могили».         e-mail: bykivnya-conf@ukr.net